Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / History and Theory of Architecture / Department News /

Съобщение относно избор за ръководител на КИТА

13.05.2022

Съобщение от Комисията по избор на ръководител на Катедра „История и теория на архитектурата“, УАСГ, Архитектурен факултет.Source: КИТА