Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy and Geoinformatics / Department News /

Практика по Геодезия за специалност ТС,редовно и задочно обучение

08.06.2022, кат. "Геодезия и геоинформатика"

 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

  УЧЕБНАТА ПРАКТИКА ПО ГЕОДЕЗИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ТС- І КУРС, РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ
от 13.06.2022 г. до 17.06.2022 г.

НАЧАЛО НА ПРАКТИКАТА: 13.06.2022 г. 9.00 ч. - в двора при фонтанчето


ИЗВЪНРЕДНА ГРУПА ЗА УЧЕБНА ПРАКТИКА НЯМА ДА ИМА!!!Source: кат. "Геодезия и геоинформатика"