Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Public Buildings / Department News /

Представяне на катедра „Обществени сгради“ като специализираща след IV курс за учебната 2022/2023 г.

20.06.2022, доц. д-р арх. Панайот Савов

 

Във връзка с подаването на заявленията във факултетната канцелария за избор на специализираща катедра след IV курс (в срок 28 юни до 29 юни 2022 г. включително) следващите редове представят работата с преддипломанти и дипломанти в катедра "Обществени сгради".

 

Преподаватели:

избраните от бъдещите преддипломанти редовни преподаватели на катедрата – всеки студент избира своя преподавател сред следните:

 • ас. арх. Антонина Илиева;
 • ас. арх. Росица Браткова;
 • ас. арх. Игнат Тодоров;
 • ас. арх. Сава Кисляков;
 • ас. арх. Ивайло Петков;
 • гл. ас. д-р арх. Георги Даскалов;
 • доц. д-р арх. Панайот Савов;
 • проф. дн арх. Бойко Кадинов.

Проекти:

 • обществена сграда с голяма зрителна зала – през IX семестър / Преддипломен проект 1;
 • концептуално предпоставено обществено пространство – през X семестър / Преддипломен проект 2;
 • задача по конверсия на сграда в обществена или подобен проект с възможност за екипна работа – през X семестър / Специализиран проект;
 • конкурсна или подобна задача по личен избор или съответно авторско задание на дипломанта – през XI дипломен семестър.

За допълнителна информация:

контакт с ръководителя на катедрата доц. Савов

Линк към галерия с проекти от минали години в V курс и дипломни проекти:

https://drive.google.com/drive/folders/1hwKhw37FXQQv-VbwKu7VDO9M-Lub1p2f?usp=sharing

 

 

 Source: катедра "Обществени сгради"