Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Residential Buildings / Department News /

Представяне на катедра „Жилищни сгради“ като специализираща след IV курс за учебната 2022/2023 г.

23.06.2022, доц. д-р арх. Евгения Димова-Александрова

 Във връзка с подаването на заявленията във факултетната канцелария за избор на специализираща катедра след IV курс (в срок 28 юни до 29 юни 2022 г. включително)

 Катедра "Жилищни сгради" предлага специализиране и задълбочаване на познанията в областта на най-разпространените типове сгради и структури за постоянно и временно обитаване.

Лекционният курс запознава студентите със съвременните явления, тенденции, проблеми и решения в архитектурата на разнообразната типология от жилищни сгради.

Разработват се два преддипломни проекта в идейна фаза и един Специализиран - Работен проект.

За преддипломните проекти студентите могат да избират между следните теми:

 • ВИСОКА ЖИЛИЩНА СГРАДА
 • СГРАДА/СТРУКТУРА СЪС СМЕСЕНИ ФУНКЦИИ
 • ХОТЕЛИ
 • ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ
 • НИСКОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА ГРУПА
 • ДЕТСКА ГРАДИНА
 • СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ
 • ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА и др.

Упражненията се водят от високо квалифицирани преподаватели с академичен и проектантски опит:

 • Доц. д-р арх. М. Нанова
 • Проф. д-р арх. И. Данов
 • Доц. д-р арх. Е. Александрова
 • Доц. д-р арх. Н. Миронски
 • Доц. д-р арх. Й. Ликов
 • и други.

За допълнителна информация - канцелария на катедра "Жилищни сгради" - корпус А, каб. 1013

Линк към дипломни и преддипломни проекти на студенти, специализирали в катедрата:

https://drive.google.com/drive/folders/1skuIAY7Zk8m8pf8aDKDN3jfT1N_B_kPmSource: катедра "Жилищни сгради"