Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy and Geoinformatics / Department News /

Обявена е нова обществена поръчка за подновяване на договора за доброволно здравно осигуряване

13.07.2022, НБС ВОН-КНСБ при УАСГ

Уважаеми колеги,

Щастливи сме да Ви информираме, че за втора поредна година Синдикатите и Ректорът на УАСГ постигнаха съгласие за подновяване на договора за ДЗО на работещите в УАСГ.


Обявена е обществена поръчка.
Предмет на обществената поръчка е допълнително доброволно здравно осигуряване на служители на УАСГ чрез договор за медицинска застраховка на работниците и служителите на Университета по архитектура, строителство и геодезия – гр. София (УАСГ) в съответствие с изискванията и техническите спецификации на тази документация за участие и Кодекса за застраховането. Целта на обществената поръчка е застраховането на работниците и служителите на УАСГ с цел своевременно финансово и организационно обезпечаване от Изпълнителя на здравни услуги и стоки, свързани с профилактика на застрахованите лица, с възстановяване и подобряване на здравето на застрахованите лица в случай на заболяване и/или злополука, със здравно обслужване на застрахованите лица, както и възстановяване на финансови средства на застрахованите лица за извършени разходи за лекарствени продукти, помощни средства, други стоки и услуги, съобразно писмено назначение от лекуващ лекар, включително и такива, извършени или потребени по време на извънболнична и болнична медицинска помощ.

Повече информация на сайта на УАСГ.