Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Public Buildings / Department News /

Есенна поправителна дата за изпит по лекционната дисциплина "Обществени сгради" на II курс при проф. Кадинов - 12.09.2022 г.

29.08.2022, доц. д-р арх. Панайот Савов

На 12.09.2022 г. (понеделник) от 14:00 ч ще се проведе поправителен изпит по лекционната дисциплина "Обществени сгради" на II курс при проф. дн арх. Бойко Кадинов.

Залата за провеждане на изпита ще бъде обявена допълнително.Source: катедра "Обществени сгради"