Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Geotechnics / Department News /

Изпитни дати кат. "Геотехника" - есенна попрвителна сесия 2022

01.09.2022, Н.Керенчев

 Изпитни дати кат. "Геотехника" - есенна попрвителна сесия 2022

 Забележка: Залите ще бъдат уточнени непосредствено преди изпитаSource: кат. "Геотехника"