Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Public Buildings / Department News /

Оценки от поправителния изпит по лекционната дисциплина "Обществени сгради" във 2 курс, проведен на 12.09.2022 г.

14.09.2022, доц. д-р арх. Панайот Савов


Source: катедра "Обществени сгради"