Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Industrial Buildings / Department News /

Материали по конкурс за "доцент" към катедра "Промишлени и аграрни сгради" (Индустриални сгради) при Архитектурен факултет

15.09.2022, проф. д-р арх. Сентова

Конкурсът е обявен в Държавен вестник, бр. 36/13.05.2022г. и в сайта на УАСГ за нуждите на катедра „Промишлени и аграрни сгради“ към Архитектурен факултет. В приложените материали са представени документите на единствения кандидат гл.ас.д-р арх. Данаил НедялковSource: катедра Индустриални сгради