Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Urban Planning / Department News /

20 години специалност „Урбанизъм“ в България

19.09.2022, Катедра Градоустройство

 В годината, в която УАСГ чества 80 години от основаването си, се навършват 20 години от откриването в УАСГ на първата в България бакалавърска програма по специалност „Урбанизъм“. Това става благодарение на съвместните усилия и с водещото участие на катедра „Градоустройство“ на Архитектурния факултет под ръководството на проф. д-р арх. Веселина Троева, както и в партньорство с университета Heriot Watt в Единбург, Великобритания, и University College Dublin, Ирландия, в рамките на проект по програма TEMPUS в края на миналото и началото на новото хилядолетие. Програмата е рецензирана от водещи експерти от страната и чужбина и е акредитирана от НАОА в България, а през 2016 година получава сертификат за качество от Асоциацията на Европейските висши училища по планиране (AESOP). Бакалавърската програма е надградена и с магистратура по Урбанизъм, която приема първите си студенти през учебната 2006-2007 г.

 

Специалност „Урбанизъм“, заедно със специализацията на архитекти в катедра „Градоустройство“, предлага ключови пътеки за израстване на специалисти по пространствено и градско планиране, градоустройство и други специфични направления на устройственото планиране. Към тях се присъединяват и възпитаниците на катедрата от новата специалност „Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране. Трите специалности са реална възможност за надграждане на традициите в националната система за пространствено и устройствено планиране, за разнообразие и интердисциплинен подход в съвременната практика, както и за въвеждане на иновации в градското развитие и градския начин на живот към по-устойчив и издръжлив на предизвикателствата на времето начин.

 

Пожелаваме на обучаващите се и завършилите специалността „Урбанизъм“ колеги, творческа реализация, ползотворни сътрудничества и много успехи за просперитета на българското обществото!

Очаквайте през този семестър разнообразни събития, отбелязващи годишнината!

 

Катедра Градоустройство при Архитектурен факултет на УАСГ