Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Construction Management and Economics / Department News /

Прием на докторанти в Строителен факултет

21.09.2022, Деканат на СФ

Строителен факултет обявява прием на редовни и задочни докторанти за академичната 2022-2023 година. Докторските програми и необходимите документи за кандидатстване са описани в приложената обява. Срокът за подаване на документи е 20 ноември 2022 г.