Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Applied Geodesy / Department News /

Заповед за изпитни дати - задочно обучение

17.10.2022, УАСГ

Конкретната дата, час и зала за изпит се съгласува със съотв. преподавател.Source: кат."ПГ"