Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Computer-Aided Engineering / Department News /

Материали по конкурс за заемане на академична длъжност "професор" към катедра Автоматизация на инженерния труд (АИТ)

09.11.2022

Рецензии, становища, резюмета на рецензираните материали