Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy and Geoinformatics / Department News /

Изпит за задочни студенти към кат. "Геодезия и геоинформатика"

09.12.2022

 Изпитите за задочни студенти на 12 декемрви 2022 г. ще се проведат както следва:

проф. П. Павлов от 11 ч. в зала 403 ректорат

доц. Хр. Дечев от 9.30 ч. в зала 404 ректорат

доц. Кр. Микренска от 13 ч. в зала 404 ректорат

доц. Ив. Кунчев от 9 ч. в зала 403 ректорат

гл. ас. Т. Илиева от 11 ч. в зала 403 ректоратИзточник: кат. Геодезия и геоинформатика