Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Mathematics / Department News /

Зимна поправителна сесия на кат. "Математика" за уч. 2022-2023 г. - ДАТИ

25.01.2023

 ДАТИ:

14.02.2023 г.

16.02.2023 г.

!!! Доц. д-р Стоилова ще изпитва на 16.02.2023 г. и 17.02.2023 г!

!!! Гл.ас. д-р Стефанов ще изпитва на 16.02.2023 г.!

!!! Разпределението по зали и часове ще бъде качено на интернет-страницата на катедрата и на таблото на кат. "Математика" при каб. 326, 3 етаж, Ректорат, в началото на поправителната сесия!

!!! Изпитите се отнасят за дисциплините по математика, които се изучават през ЗИМЕН семестър!

!!! Студенти с неположени изпити по математика от предишни години, трябва да си извадят индивидуални протоколи от съответните факултетни канцеларии!

25.01.2023 г.                                                                                                     от Катедрата