Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Sustainable land use and real estate management / Department News /

График за изпитите от зимната поправителна сесия учебна 2022-2023 г. към катедра "Устойчиво земеползване и управление на имоти"

07.02.2023


Source: катедра "УЗУИ"