Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Photogrammetry and Cartography / Department News /

Защита на докторска дисертация "Виртуална и добавена реалност при учебната атласна картография" с автор инж. Никола Йонов, редовен докторант към катедра "Фотограметрия и картография" Защитата ще се състои на 01.03.2023 г. от 17.00 ч. в зала 318 на УАСГ

07.02.2023