Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Sustainable land use and real estate management / Department News /

Изпитни дати към катедра "Устойчиво земеползване и управление на имоти" за студентите от задочно обучение

22.02.2023

Изпитните дати за студентите от задочно обучение са:

27.02.2023 г

27.03.2023 г.

24.04.2023 г.

22.05.2023 г.

Необходима е предварителна уговорка със съответния преподавател от катедрата.Source: катедра "УЗУИ"