Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Building Materials and Insulations / Department News /

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ на тема „БЕТОНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ПРОЛОЖЕНИЯ“ от проф. д-р инж. Иван Ростовски

23.02.2023

 ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ

 
на тема „БЕТОНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ПРОЛОЖЕНИЯ“
 
от проф. д-р инж. Иван Ростовски
 
от катедра „Строителни материали и изолации” към Строителен факултет на УАСГ
 
по повод на заемане на академичната длъжност „Професор”
 
Лекцията ще се състои на 09.03.2023 г. от 17.00 ч. в зала 230 на УАСГ, бул. „Хр. Смирненски“ № 1 София. Поканват се всички интересуващи се да присъстват на публичната лекция.