Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Departments / Technical Mechanics / Department News /

Изисквания на кат. "Техническа механика" за заверка на лекции и упражнения и полагане на изпит

09.03.2023

Изисквания на кат. "Техническа механика" за заверка на лекции и упражнения и полагане на изпит за студентите от редовна и задочна форма на обучение - в приложения файл. Source: кат. "Техническа механика"