Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Sustainable land use and real estate management / Department News /

Календарни планове на дисциплините преподавани от преподавателите от катедра "Устойчиво земеползване и управление на имоти"

15.03.2023


Source: катедра "УЗУИ"