Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Departments / Technical Mechanics / Department News /

Олимпиада по Механика - 08 юни 2023 - четвъртък - 9.00 ч. зали Б-911 и Б-913

16.05.2023

 Катедра "Техническа механика" при УАСГ организира на 08 юни 2023 г. - четвъртък от 9 ч. на 9 етаж в корпус Б Олимпиада по Механика за студентите от първи и втори курс, обучавани в катедрата.

Повече подробности в приложената покана.Source: кат. "Техническа механика"