Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Departments / Water Supply, Sewerage, Water and Wastewater Treatment / Department News /

Информация за постъпили кандидатури за избор на ръководител на катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на води“

17.05.2023, Катедра "ВКПВ"