Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Steel, Timber and Plastic Structures / Department News /

Семинар на тема "Специфични изисквания и особености при проектирането, и изпълнението на конструкции в Югоизточна Азия"

30.05.2023, Л. Здравков

Катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции" кани настоящите и бъдещите дипломанти към катедрата на обучителен семинар с презентация на тема:

“Специфични изисквания и особености при проектирането и изпълнението на конструкции в Югоизточна Азия”

Време на провеждане: 31 май 2023 г. (сряда), от 17:15 часа

Място на провеждане: лекционна зала 226 на УАСГ
 

Презентацията ще разгледа няколко знакови проекта в Сингапур, като основната цел е да запознае аудиторията с по-рядко срещани изисквания и практики, типични за този район в контекста основно на стоманени и комбинирани конструкции. Ще бъдат принципно представени вибрационен „footfall” анализ, аварийна загуба на ключова колона („robustness analysis“), ефектите на пълзене при ядра на сгради над 150 m, “top-down construction” и изисквания за укрепване на изкопи със стоманени
временни конструкции.

Презентацията ще бъде представена от инж. Александър Димитров и инж. Ангел Ашиков от фирма FERA Consultants.

Семинарът е отворен и за всички интересуващи се.Source: проф. Б. Белев