Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Sustainable land use and real estate management / Department News /

график за изпитите от лятната редовна сесия към катедра "Устойчиво земеползване и управление на имоти"

06.06.2023