Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy and Geoinformatics / Department News /

Практика по Геодезия

20.06.2023, кат. "Геодезия и геоинформатика"

 УЧЕБНАТА ПРАКТИКА ПО ГЕОДЕЗИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ТС – І КУРС, РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ от 26.06.2023 г. до 30.06.2023 г.
Повече информация в прикачения файл