Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Construction Management and Economics / Department News /

Прием в магистърска програма "Управление на проекти в строителството" към СФ

10.07.2023, Ж. Манчева

 Уважаеми кандидат-студенти,

През академичната 2023/2024 година продължава обучението по кратката магистърска програма “УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО”-държавна поръчка.

Необходими документи за кандидатстване:

1) Заявление до Ректора на УАСГ, по образец (за прием по държавна поръчка или за обучение срещу заплащане).

2) Копие от диплома за завършена степен (бакалавър и/или магистър) на висше образование. 

Срокът за подаване на документите е от 01.09.2023 г. до 18.09.2023 г., в канцеларията на Строителен факултет (стая 315, ет. 3, в корпус Б на сградите на УАСГ) от 10:00 до 12:00 часа. 

Класирането на кандидатите за държавна поръчка е по успех от дипломата за висше образование. Приетите студенти се уведомяват лично по имейл или телефон на 26.09.2023 г. При повече кандидати, отговарящи на условията, но неприети по държавна поръчка, обучението е в платена форма.