Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Construction Management and Economics / Department News /

Катедра “Организация и икономика на строителството” ГРАФИК ЕСЕННА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

18.07.2023