Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Public Buildings / Department News /

Оценки от изпита по лекционната дисциплина "Обществени сгради" във II курс, проведен на 29.06.2023 г.

24.07.2023, проф. дн арх. Бойко Кадинов


Source: катедра "Обществени сгради"

Оценки от изпита при проф. Кадинов по дисциплината "Обществени сгради" във II курс (групи 1-7), проведен на 29.06.2023 г.
включва оценки на студентите от II курс (групи 1-7), както и оценки на студентите от горни курсове