Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Sustainable land use and real estate management / Department News /

график за изпитите от годишната поправителна сесия към катедра "Устойчиво земеползване и управление на имоти"

21.08.2023