Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Computer-Aided Engineering / Department News /

Есенна поправителна сесия на катедра Автоматизация на инженерния труд

04.09.2023

При явяване е задължително да се представят:
заверени курсови задачи и редовна студентска книжка.

Проф. д-р арх. Стоянка Иванова
Допълнително задължително изискване: Записване в MS TEAMS

08.09. 2023 г. зала 914 /Корпус Б/ от 9:30 ч.
12.09. 2023 г. зала 914 /Корпус Б/ от 9:30 ч.

Проф. д-р инж. Михаела Кутева-Генчева

15.09. 2023 г. зала 812 /Корпус Б/ от 10:00 ч.

Доц. д-р инж. Владимир Яков

07.09. 2023 г. зала 913 /Корпус Б/ от 10:00 ч.
11.09. 2023 г. зала 913 /Корпус Б/ от 10:00 ч.

Гл. ас. д-р инж. Красимир Бошнаков

14.09. 2023 г. зала 507 /Корпус А/ от 10:30 ч.
15.09. 2023 г. зала 507 /Корпус А/ от 10:30 ч.

Гл. ас. д-р инж. Михаил Матеев

13.09. 2023 г. зала 601 /Корпус А/ от 08:00 ч.