Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Technology of Architecture / Department News /

Семинар "Архитектурен дизайн+зелени сгради+екология=Устойчива архитектура"

15.09.2023, катедра Технология на архитектурата

На вниманието на всички дипломанти и преддипломанти към катедра "Технология на архитектурата"

На 18.09 от 14.00 часа до 17.00 часа в зала 211 ще стартира първият ден от семинар (workshop) на тема "Архитектурен дизайн+зелени сгради+екология=Устойчива архитектура" с лектор арх. Свилен Тодоров. Лекторът ще ви представи подготвени дипломни задания по темата. Присъствието е задължително, молим да си носите лаптопи. Като продължение на семинара арх. Свилен Тодоров ще изнесе лекции и на 19.09 от 9.00 часа до 17.00 часа, както и на 20.09 от 8.00 часа до 12.00 часа в зала 211.

Желаем ви успешен семестър!

Усилието е от Вас, а помощта и подкрепата от нас! Очакваме ви!