Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Urban Planning / Department News /

Публична защита на дисертационен труд на арх. урб. Диана Иванова на тема "Устойчивост и устойчиво развитие на културното наследство в контекста на устройственото планиране"

15.09.2023

 

Документи към процедура по защита на дисертационен труд на арх. урб. Диана Иванова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Градоустройство" на АФ. Защитата ще се проведе на 5 октомври 2023 г. от 16 ч. в зала 211 корпус А.Source: Деканат на АФ