Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / History and Theory of Architecture / Department News /

Покана за публична защита на дисертационен труд на арх. Полина Кьосева

19.09.2023

ПОКАНА

На 11 октомври 2023 г. (сряда) в зала 211, корпус А на УАСГ от 09:00 часа ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема „Ролята на мисловния образ във възприятието за архитектура” с автор арх. Полина Кьосева.  Автореферат на дисертационен труд
„Ролята на мисловния образ във възприятието за архитектура”, арх. Полина Кьосева