Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Public Buildings / Department News /

Публична защита на дисертационен труд на ас. арх.Игнат Тодоров на тема "Архитектурен фетишизъм във вселената на Жижек"

20.09.2023, доц. д-р арх. Панайот Савов

 

Документи към процедурата по защита на дисертационен труд на ас. арх. Игнат Тодоров, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Обществени сгради" на АФ. Защитата ще се проведе на 12 октомври 2023 г. от 16 ч. в изложбената зала на етаж 2 от корпус А.

 Source: катедра "Обществени сгради"