Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Reinforced Concrete Structures / Department News /

Допълнителни изпитни дати кат. Масивни конструкции

21.09.2023

Допълнителна изпитна дата при проф. Б. Георгиева за семестриално завършили студенти - 27.09.2023 (сряда) от 8:00 часа в зала 443 (заседателната зала на катедра "Масивни конструкции").

Допълнителна дата за изпит по ПСбКСВ – англоезично обучение за семестриално завършили студенти с един невзет изпит при. гл. ас. И. Иванчев – 27.09.2023 г. (сряда) от 10:15 часа в кабинет 451.

Допълнителна дата за изпит по Специални стоманобетонни конструкции за семестриално завършили студенти с един невзет изпит при. гл. ас. Н. Ангелов 27.09.2023 г. (сряда) от 12:00 часа в кабинет 454. Допълнително записване на E-mail.

Всички студенти да си извадят изпитни протоколи.