Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Building Materials and Insulations / Department News /

Конкурс за курсов проект по „ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” за студенти 3ти курс

26.09.2023

 КОНКУРС за ИЗРАБОТВАНЕ НА КУРСОВ ПРОЕКТ
в частта „ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”
по дисциплината „СТРОИТЕЛНИ ИЗОЛАЦИИ”
с използване на
МАЗАНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА ПОКРИВИ на ИЗОМАТ
В конкурса могат да вземат участие всички студенти от
ІІІ-ти курс на специалността „Строителство на сгради и съоръжения”.