Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Departments / Technical Mechanics / Department News /

УАСГ набира кандидати за "асистент"

18.10.2023

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, 1 (едно) място, за нуждите на катедра „Техническа механика“ при Хидротехнически факултет, със срок за подаване на документите  до 18.12.2023г.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”, кабинет №202, сграда Ректорат, за справки тел.: 02/866-90-54Source: "Човешки ресурси"