Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Technology of Architecture / Department News /

Конкурс RÖFIX – Заедно строим устойчиво

06.11.2023, катедера ТА

 Откриване на Конкурс на фирма "ROFIX"

 На 09.11 от 12,00ч. в 316 зала ще се проведе официална лекция и откриване на Конкурса на фирма "ROFIX" - Заедно строим устойчиво. Конкурсът е насочен към всички студенти, специалност Архитектура от IV u V курс в УАСГ.