Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Building Materials and Insulations / Department News /

КОНКУРС за ИЗРАБОТВАНЕ НА КУРСОВ ПРОЕКТ в частта „ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ” по дисциплината „СТРОИТЕЛНИ ИЗОЛАЦИИ” с използване на БАУМИТ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА ФАСАДНИ СТЕНИ

14.11.2023