Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Geotechnics / Department News /

Катедра „Геотехника” на УАСГ Ви кани на публична академична лекция на доц. д-р инж. Николай Керенчев

21.11.2023

 Катедра „Геотехника” на УАСГ
Ви кани на публична академична лекция на

доц. д-р инж. Николай Керенчев

на тема:

ГЕОТЕХНИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ В 21-ВИ ВЕК И ПРОБЛЕМИТЕ, КОИТО ТО „СЪЗДАВА”