Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Construction Management and Economics / Department News /

Покана за пулична лекция на г-н Димитър Савов на тема „ФИНАНСИРАНЕ НА УСПЕШЕН СТРОИТЕЛЕН ПРОЕКТ-ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“

13.12.2023

 Димитър Савов e изпълнителен директор на строително-инвестиционната компания BLD и член на Съвета на директорите на AG Capital. Гост-лекторът е един от учредителите и член на УС на Националната асоциация на строителните предприемачи.