Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Computer-Aided Engineering / Department News /

Изпитни дати на катедра АИТ, редовна сесия, зимен семестър 2023/24 г.

15.01.2024

При явяване е задължително да се представят:
заверени курсови задачи и редовна студентска книжка.
 

Проф. д-р арх. Стоянка Иванова

ПИИС за ССС
1 група 23.01. 2024 г. зала 810 /Корпус Б/ от 9:30 ч.
2 група 19.01. 2024 г. зала 613 /Корпус Б/ от 9:30 ч.
3 група 16.01. 2024 г. зала 913 /Корпус Б/ от 9:30 ч.
4 група 01.02. 2024 г. зала 609 /Корпус Б/ от 9:30 ч.

АИТ – 1 за УС
1 група 30.01. 2024 г. зала 613 /Корпус Б/ от 9:30 ч.

ПИИС за Геодезия
1 група 31.01.2024 г. зала 304 /Корпус Б/ от 9:30 ч.
2 група 22.01.2024 г. зала 304 /Корпус Б/ от 9:30 ч.
3 група 02.02.2024 г. зала 304 /Корпус Б/ от 9:30 ч.
4 група 26.01.2024 г. зала 304 /Корпус Б/ от 9:30 ч.

Проф. д-р инж. Михаела Кутева-Генчева
17.01. 2024 г. зала 222 от 10:00 ч.

Доц. д-р инж. Владимир Яков
ПИИС за ССС
5 група 23.01.2024 г. зала 811 /Корпус Б/ от 10:00 ч.
6 група 18.01.2024 г. зала 613 /Корпус Б/ от 10:00 ч.
7 група 19.01.2024 г. зала 910 /Корпус Б/ от 10:00 ч.
8 група 19.01.2024 г. зала 911 /Корпус Б/ от 10:00 ч.

Гл. ас. д-р инж. Красимир Бошнаков
ПИИС
ССС АЕ 07.02.2024 г. зала ....... /Корпус Б/ от 10:30 ч.
 

Гл. ас. д-р инж. Михаил Матеев
08.01. 2024 г. зала 809 /Корпус Б/ от 08:00 ч.