Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Construction Management and Economics / Department News /

Изпитни дати на катедра ОИС, редовна сесия, зимен семестър 2023/24 г.

16.01.2024


Source: Катедра „Организация и икономика на строителството“