Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Urban Planning / Department News /

Покана за публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор"

26.01.2024

 Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на урб. Владимир Петров


 На 19 февруари 2024 от 16.30 ч. в зала 211 на корпус А, ет 2, УАСГ ще се проведе защита на дисертационен труд на тема „ГРАДСКИЯТ СИЛУЕТ: фактори и въздействия в процеса на градското развитие“ с автор урб. Владимир Петров


Автореферат
Владимир Петров


Рецензия
проф. А. Ковачев

Реензия
доц. Я. Кьосев

Становище
доц. М Ташева - Петрова

Становище
доц. В. Върбанова

Становище
доц. Е. Димитрова