Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / History and Theory of Architecture / Department News /

Процедура за избор на ръководител на катедра "История и теория на архитектурата"

05.02.2024

 Във връзка с процедурата по избор на ръководител на катедра "История и теория на архитектурата", комисията по избор публикува Съобщение №1, Протокол №1 и Приложение №1.