Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Urban Planning / Department News /

Кандидатури за ръководство на катедра Градоустройство

12.02.2024

 Във връзка с провеждане на избор за ръководител катедра "Градоустройство" при АФ в обявения срок е подадена една кандидатура - на доц. д-р арх. Милена Ташева-Петрова. Може да се запознаете с представените документи в приложените файлове.

Катедреното заседание за провеждане на вота за избора на ръководител катера "Градоустройство" при АФ, ще се проведе на 19.02.2024 г. от 12:30 в канцеларията на катедрата каб. 1016 корпус А