Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / History and Theory of Architecture / Department News /

СЪОБЩЕНИЕ №3 относно избор за ръководител на КИТА

20.02.2024

Днес, 20 февруари 2024 г., комисията по избор за ръководител на катедра „История и теория на архитектурата” проведе катедрен съвет, на който се извърши гласуване съобразено с изготвените Условия за провеждане на конкурс за поста ръководител на Катедра „История и теория на архитектурата“, УАСГ, Архитектурен факултет.

На база резултатите от проведения избор, комисията по избор за ръководител на
катедра „История и теория на архитектурата“ обявява за избран кандидата:

доц. д-р арх. Велина Панджарова.