Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Steel, Timber and Plastic Structures / Department News /

Частични избори в Строителен факултет - кандидатури

23.02.2024, Л. Здравков

Във връзка с частичните избори за попълване на състава на ОС на СФ от квотата на нехабилитираните преподаватели, в деловодството на УАСГ е получена кандидатурата на гл. ас. д-р инж. Никола Ангелов.

Изборът ще бъде проведен чрез кореспондентно гласуване на 26.02.2024 г. (понеделник), от 9.00 до 14.00 часа.Source: комисия по избори в Строителен факултет