Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy and Geoinformatics / Department News /

НАУЧЕН ОТЧЕТ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2

29.02.2024